Zit er bij drukkend warm weer minder zuurstof in de lucht?
Je hoort joggers vaak zeggen dat bij erg warm weer (en dikwijls voor een zomeronweer) er minder zuurstof in de lucht zit.


Onze dampkring bestaat voor bijna 21 procent uit zuurstof. Die zuurstof is heel gelijkmatig verdeeld over heel de atmosfeer. Wel is het zo dat de onderste luchtlagen meer lucht bevatten dan daarboven. En dat merk je als je een berg beklimt: de lucht wordt ijler.


Op een droge warme dag bevat de Vlaamse lucht evenveel zuurstof als anders. Maar bij hoge luchtvochtigheid bevindt er zich heel wat waterdamp in de lucht, tot ongeveer 30 gram per m bij een temperatuur van 30 graden Celsius. Die waterdamp eist zijn plaats op en dus is er bij zwoel warm weer wel degelijk minder zuurstof aanwezig per m lucht.


Bovendien daalt bij een hoger vochtgehalte in de lucht de mogelijkheid om zuurstof in de bloedbaan op te nemen. En dat voelen joggers dus wel degelijk.


Ook doet de combinatie van zon, hitte en luchtvervuiling 's zomers naast de gewone zuurstof een "nieuwe" vorm van zuurstof ontstaan, namelijk ozon. Het ozon vermindert de longfunctie. Zeker bij zware inspanning (als we tot 20 maal zoveel lucht opnemen als in rusttoestand) kan je dat voelen. In de late namiddag en de vroege avond bereikt de ozonconcentratie een hoogtepunt.


Ook 's winters kan de luchtkwaliteit ondermaats zijn. Dat heeft dan weer te maken met de aanwezigheid van fijn stof dat zich opstapelt in de onderste lagen van de atmosfeer.
Nog andere vragen?

Statistieken:
Online: 7
Vandaag: 131
Laatste week: 11.480
Pagina's: 25.254.233
sinds 15 aug 2010