Hoe komen de orkanen in de Atlantische Oceaan aan hun naam?

Vroeger kregen tropische stormen en orkanen in de Noord-Atlantische oceaan de naam van de weerheilige van de dag. Dat was geen goed idee, want een orkaan is meestal geen eendagsvlieg. Ook het werken met coördinaten (lengte- en breedteligging van de orkaan) is complex. Tropische stormen en orkanen blijven immers niet ter plaatse trappelen.


Vanaf de Tweede Wereldoorlog kregen tropische stormen en orkanen in alfabetische volgorde namen van vrouwen. In 1979 kwam er een nieuwe naamgeving met alternerend de naam van een man en de naam van een vrouw.


Een tropische storm krijgt een naam van zodra windkracht 8 wordt bereikt. Niet alle tropische stormen groeien uit tot een orkaan. In 2011 bijvoorbeeld was Irene de eerste orkaan van het seizoen. Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert en Harvey kwamen niet verder dan het stadium "tropische storm".


De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) legt de lijst met namen vast voor een periode van zes jaar. Na die zes jaar keren dezelfde namen weer. De lijst van 2016 zal dus in principe hergebruikt worden in 2022. Maar als een orkaan het té bont heeft gemaakt, komt er een andere naam in de plaats. Zo waren bijvoorbeeld Fifi, Frederic, Fran, Floyd, Fabian, Dean, Felix, Noel, Frances, Gustav, Ike en Paloma vernietigende orkanen, ze werden in het verleden dus van de lijst afgevoerd.


In 2009 was er geen enkele grote orkaan. De orkanen Igor en Tomas (van 2010) worden in 2016 vervangen door Ian en Tobias. Irene maakte het erg bont in 2011. Daarom komt in 2017 Irma in de plaats.


Orkaan Sandy haalde lelijk uit in 2012. In 2018 wordt ze vervangen door Sara.


Orkaan Ingrid was hevig in 2013. In 2019 zien we geen Ingrid meer, maar wel Imelda.


In 2014 was er in het Noord-Atlantische gebied geen enkele echt verwoestende orkaan. Alle namen van 2014 zullen in 2020 dus hergebruikt worden.


In 2021 zien we geen Erika, maar wel Elsa. En Joaquin zal vervangen worden door Julian.


De stevige 2016-orkanen Matthew en Otto worden in 2022 vervangen door Martin en Owen.


De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt. Voor elk jaar is er dus een lijst van 21 namen. Mochten er meer dan 21 tropische stormen en orkanen zijn in één seizoen, dan schakelt men over op Griekse letters Alfa, Beta, Gamma, ... Het jaar 2005 was voor het Caribisch gebied het actiefste ooit: Zeta was de 28-ste tropische storm van het seizoen.


2017 Arlene Bret Cindy Don Emily Franklin Gert Harvey Irma Jose Katia Lee Maria Nate Ophelia Philippe Rina Sean Tammy Vince Whitney

2018 Alberto Beryl Chris Debby Ernesto Florence Gordon Helene Isaac Joyce Kirk Leslie Michael Nadine Oscar Patty Rafael Sara Tony Valerie William

2019 Andrea Barry Chantal Dorian Erin Fernand Gabrielle Humberto Imelda Jerry Karen Lorenzo Melissa Nestor Olga Pablo Rebekah Sebastien Tanya Van Wendy

2020 Arthur Bertha Cristobal Dolly Edouard Fay Gonzalo Hanna Isaias Josephine Kyle Laura Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

2021 Ana Bill Claudette Danny Elsa Fred Grace Henri Ida Julian Kate Larry Mindy Nicholas Odette Peter Rose Sam Teresa Victor Wanda

2022 Alex Bonnie Colin Danielle Earl Fiona Gaston Hermine Ian Julia Karl Lisa Martin Nicole Owen Paula Richard Shary Tobias Virginie WalterIn Europa is er geen officiële naamgeving voor stormen, depressies en hogedrukgebieden.

Nog andere vragen?
Statistieken:
Online: 23
Vandaag: 582
Laatste week: 9.742
Pagina's: 25.282.299
sinds 15 aug 2010