Wat is het verschil tussen springtij en doodtij?

De maan (en in mindere mate de zon) proberen de watermassa van de aarde naar zich toe te trekken. Dat resulteert in een "waterberg" die gemiddeld om de 12 uur 25 minuten passeert. Afhankelijk van de lokale geografische omstandigheden (topografie) zorgt dat in mindere of meerdere mate voor eb en vloed.


Als de zon, de aarde en de maan op een rechte lijn staan, is de waterberg extra hoog. De getijden zijn dan extremer. Het water komt gemiddeld hoger en dat noemen we springtij. Het komt in onze streken voor vlak na nieuwe maan en vlak na volle maan.


Als de maan en de zon ten opzichte van de aarde een rechte hoek maken, werken de aantrekkingskrachten mekaar tegen. Gevolg: de getijdenbeweging is minder groot. Het hoogwater is minder hoog dan anders: dat noemen we doodtij. Ook dit gebeurt twee keer per maand, vlak na eerste kwartier en vlak na laatste kwartier. Meer info vind je hier.


Springtij is vooral gevaarlijk in combinatie met een langdurige noordwesterstorm. Dan wordt het water extra fel landinwaarts geblazen en is er gevaar voor watersnood, zoals bijvoorbeeld op 1 februari 1953.


Nog andere vragen?

Statistieken:
Online: 6
Vandaag: 130
Laatste week: 11.480
Pagina's: 25.254.217
sinds 15 aug 2010