Wat is het verschil tussen een open en een gesloten thermometerhut?
Een gesloten thermometerhut is een goed geventileerd houten huisje met (in het noordelijk halfrond) een deurtje dat opent aan de noordkant. Op die manier kan er geen zonnestraling (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan de thermometers.


Voor 1968 gebeurden de Ukkelse temperatuurmetingen in open thermometerhutten, dat zijn thermometerhutten zonder een deurtje aan de noordkant. Daardoor kon straling indirect een invloed uitoefenen. De temperatuurmetingen verricht in een open hut moeten dus gecorrigeerd worden.


De maxima in open thermometerhut in de maanden juni, juli en augustus zijn gemiddeld gesproken 1,4 graden hoger dan de maxima in gesloten thermometerhutten. Dat weten we omdat tussen februari 1968 en mei 1983 metingen zijn gedaan in een open én een gesloten thermometerhut, die broederlijk naast elkaar stonden.


Men heeft trouwens nog doorlopende waarnemingen in open thermometerhut gedaan tot in het jaar 2005. Genoeg vergelijkingsmateriaal dus.


Voor de wintermaanden zijn de correctiefactoren voor de maximumtemperatuur veel kleiner, aangezien er dan veel minder zonlicht is.


Ook de minima die gemeten zijn in een open thermometerhut, moeten gecorrigeerd worden naar gesloten thermometerhut. Vooral bij koude nachten zal een thermometer in een open hut ook indirecte straling van de bodem oppikken.


We zijn uiteindelijk in juni 1983 officieel overgeschakeld van open naar gesloten thermometerhut.


We hebben voor alle maanden van het jaar correctiefactoren om minima en maxima om te rekenen van een open naar een gesloten thermometerhut. Hierbij is het belangrijk op te merken dat het om gemiddelde waarden gaat, die je in principe enkel mag toepassen op maandgemiddelden.


Het is in feite onmogelijk om individuele temperatuurgegevens van voor juni 1983 tot op 0,1 graad nauwkeurig te bepalen. Het is één van de redenen waarom het onzinnig is uit te pakken met een temperatuur-dagrecord.


Twee voorbeelden om dit te illustreren.
Op 19 juli 2006 bedroeg de maximumtemperatuur gemeten in open thermometerhut 38,2 graden. In gesloten thermometerhut was dat "slechts" 36,2 graden. We weten dat heel precies omdat er toen waarnemingen beschikbaar waren in open én gesloten therometerhut. Een correctiefactor van 36,2 - 38,2 = -2,0 graden.

27 juni 1947 was voor Ukkel de warmste dag sinds het begin van de waarnemingen. In de open thermometerhut werd 38,8 graden gemeten. Gereduceerd naar een gesloten thermometerhut is dat ongeveer 36,6 graden. Ongeveer, want toen bestonden er nog geen gesloten thermometerhutten. De geschatte correctiefactor is hier zelfs -2,2 graden.


            jan     feb     maa     apr     mei     jun     jul     aug     sep     okt     nov     dec  
 maximumtemperatuur   -0,2 -0,4 -0,7 -1,0 -1,1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,0 -0,5 -0,2 -0,1
 minimumtemperatuur +0,4+0,4+0,4+0,4+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,4


Nog andere vragen?
Statistieken:
Online: 33
Vandaag: 2.187
Laatste week: 16.992
Pagina's: 24.124.299
sinds 15 aug 2010