Tweeten

Windklimaat UkkelDe grafieken zijn interactief: nadat de grafiek getekend is, kan je onmiddellijk de gegevens in detail bekijken door er met de muis over te gaan.

De oranje lijn geeft de huidige gemiddelde waarde (gemiddelde over de periode 1981-2010).

De rode lijn berekent het lopend gemiddelde over 30 jaar. De termijn van 30 jaar wordt algemeen gebruikt als men spreekt over het klimaat.

Door de rode lijn te vergelijken met de oranje lijn, zie je dus eventuele veranderingen in het klimaat. Precies omdat het gaat over een lopend gemiddelde, kan de rode lijn maar berekend worden tot 15 jaar in het verleden. Concreet: een klimaatwaarde voor 1995 wordt berekend door het gemiddelde te maken van alle waarden tussen 1981 en 2010 (een periode van 30 jaar).

De WMO (Wereld Meteorologische Organisatie) bepaalt dat windmeters geplaatst worden in een open terrein op een mast van 10 meter hoogte.


Hier is duidelijk iets speciaals aan de hand. Sinds het midden van de vorige eeuw is de gemiddelde windsnelheid in Ukkel gevoelig gedaald. Belangrijkste oorzaak daarvoor is het groeien van de bomen in de omgeving en de hoogbouw van de Brusselse agglomeratie.

In het jaar 1969 waren er belangrijke veranderingen aan de onmiddellijke omgeving van het waarnemingsstation. Maar zelfs na correctie van alle metingen voor 1969 blijft de daling significant.


Ook in meer landelijke stations (en ook in Nederland) is gemiddeld gesproken een kleine afname van de gemiddelde windsnelheid vastgesteld.


Terug naar het vorige menu
Statistieken:
Online: 33
Vandaag: 781
Laatste week: 16.500
Pagina's: 25.445.291
sinds 15 aug 2010