Wat is het verschil tussen een open en een gesloten thermometerhut?
Een gesloten thermometerhut is een goed geventileerd houten huisje met (in het noordelijk halfrond) een deurtje dat opent aan de noordkant. Op die manier kan er geen zonnestraling (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan de thermometers.


Voor 1968 gebeurden de Ukkelse temperatuurmetingen in open thermometerhutten, dat zijn thermometerhutten zonder een deurtje aan de noordkant. Daardoor kon straling indirect een invloed uitoefenen. De temperatuurmetingen verricht in een open hut moeten dus gecorrigeerd worden.


De maxima in open thermometerhut in de maanden juni, juli en augustus zijn gemiddeld gesproken 1,4 graden hoger dan de maxima in gesloten thermometerhutten. Dat weten we omdat tussen februari 1968 en mei 1983 metingen zijn gedaan in een open n een gesloten thermometerhut, die broederlijk naast elkaar stonden.


Men heeft trouwens nog doorlopende waarnemingen in open thermometerhut gedaan tot in het jaar 2005. Genoeg vergelijkingsmateriaal dus.


Voor de wintermaanden zijn de correctiefactoren voor de maximumtemperatuur veel kleiner, aangezien er dan veel minder zonlicht is.


Ook de minima die gemeten zijn in een open thermometerhut, moeten gecorrigeerd worden naar gesloten thermometerhut. Vooral bij koude nachten zal een thermometer in een open hut ook indirecte straling van de bodem oppikken.


We zijn uiteindelijk in juni 1983 officieel overgeschakeld van open naar gesloten thermometerhut.


We hebben voor alle maanden van het jaar correctiefactoren om minima en maxima om te rekenen van een open naar een gesloten thermometerhut. Hierbij is het belangrijk op te merken dat het om gemiddelde waarden gaat, die je enkel mag toepassen op maandgemiddelden.


Daarom is men in 2015 ook gaan kijken naar de hoeveelheid zonneschijn op alle individuele dagen sinds 1901. Men is er in geslaagd om een direct verband te vinden tussen de zonneschijnduur en de correctie die moet worden toegepast om over te gaan van open naar gesloten thermometerhut. Op die manier hebben we toch nog de individuele temperatuurgegevens van januari 1901 tot juni 1983 tot op 0,1 graad nauwkeurig kunnen bepalen.


Twee voorbeelden om dit te illustreren.
Op 19 juli 2006 bedroeg de maximumtemperatuur gemeten in open thermometerhut 38,2 graden. In gesloten thermometerhut was dat "slechts" 36,2 graden. We weten dat heel precies omdat er toen waarnemingen beschikbaar waren in open n gesloten thermometerhut. Een correctiefactor van 36,2 - 38,2 = -2,0 graden.

27 juni 1947 was voor Ukkel de warmste dag sinds het begin van de waarnemingen. In de open thermometerhut werd 38,8 graden gemeten. Gereduceerd (met de gemiddelde maandelijkse correctiefactor) naar een gesloten thermometerhut is dat 37,4 graden.
Als we rekening houden met de zonneschijnduur op 27 juni 1947, bekomen we uiteindelijk een maximumtemperatuur van 36,6C.


MAANDELIJKSE CORRECTIEFACTOREN
            jan     feb     maa     apr     mei     jun     jul     aug     sep     okt     nov     dec  
 maximumtemperatuur   -0,2 -0,4 -0,7 -1,0 -1,1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,0 -0,5 -0,2 -0,1
 minimumtemperatuur +0,4+0,4+0,4+0,4+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,4


Nog andere vragen?
Statistieken:
Online: 7
Vandaag: 131
Laatste week: 11.480
Pagina's: 25.254.225
sinds 15 aug 2010