Ten opzichte van welk nulpunt gebeuren de hoogtemetingen voor landkaarten?
Het lijkt natuurlijk logisch. We meten de hoogte van een punt ten opzichte van de zeespiegel.


Maar die zeespiegel staat niet altijd op dezelfde hoogte. Eb en vloed zorgen voor een verschil dat aan de Belgische kust ongeveer vier meter bedraagt. Daarom hanteert men in ons land de Tweede Algemene Waterpassing (TAW). Het gemiddelde zeeniveau bij eb in Oostende wordt gebruikt als nulpeil.


In Nederland heeft men de gemiddelde zeespiegel tussen eb en vloed genomen: het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het TAW-referentiepunt gaat uit van het gemiddelde zeeniveau bij eb. Daarom ligt het TAW-punt 2,33 meter onder het NAP-referentiepunt. Gevolg: je kan nationale hoogtemetingen niet zomaar met elkaar vergelijken. Het hoogste punt van BelgiŽ, Signal de Botrange, ligt op 694 m hoogte (TAW), maar op iets minder dan 692 meter boven NAP.


Overal in ons land vind je merktekens die heel precies de TAW-hoogte aangeven. Het zijn er ongeveer 19.000. Meer info over zo'n merkteken in je buurt vind je op de site van het Nationaal Geografisch Instituut, www.ngi.be , rubriek "geodetische documentatie".Nog andere vragen?

Statistieken:
Online: 30
Vandaag: 838
Laatste week: 11.164
Pagina's: 25.256.215
sinds 15 aug 2010