Wat is de straalstroom?
De straalstroom (ook wel "jet" of "jetstream" genoemd) is een brede luchtrivier die op een hoogte van ongeveer 10 km de aarde omspant. In die rivier van lucht worden snelheden gehaald van 100 km/h en meer. In feite heb je verschillende straalstromen, maar voor ons is de straalstroom die meandert tussen de 45-ste en de 65-breedtegraad interessant.


De straalstroom markeert de grens tussen polaire lucht uit het noorden en (sub)tropische lucht uit het zuiden.


In de wintermaanden is de windsnelheid in de straalstroom meestal groter. Dat zorgt voor een min of meer rechtlijnige luchtrivier. Als de snelheid lager is, gaat (net zoals bij een gewone rivier) de straalstroom meer meanderen en ontstaan er draaikolken. Soms raakt zo'n draaikolk helemaal afgesnoerd.


In de straalstroom vinden we ook stroomversnellingen (zgn. jetstreaks). In de buurt van zo'n jetstreak kunnen lagedrukgebieden extra uitdiepen of ontstaan er soms actieve buienlijnen. Vooral aan de linkeruitgang (en in mindere mate aan de rechteringang) van een jetstreak ontwikkelen zich soms zware onweders.


Je kan aan de hand van de ligging van de straalstroom het weer voorspellen. Als de straalstroom ver ten zuiden van ons land ligt, bevinden we ons meestal in droge, polaire lucht.


Bevindt de straalstroom zich boven West-Europa, dan verwerken we de ene depressie na de andere en is er geregeld veel regen en veel wind. Of er warme dan wel koude lucht wordt getransporteerd, hangt af van de richting van de straalstroom.


Ligt de straalstroom ver ten noorden van ons land, dan zijn de hogedrukinvloeden groter en dat resulteert dikwijls in droog, zacht en rustig weer met brede opklaringen.


Zeker bij hardnekkige perioden met regenweer kan het nuttig zijn te wijzen op de ligging van de straalstroom. Meestal verplaatsen de meanders in de straalstroom zich geleidelijk. Maar soms blijft een bepaald patroon van de straalstroom dagenlang hetzelfde. We spreken dan over een "blocking". Er komt dan dagenlang nauwelijks verandering in het weer.


In de straalstroom haalt de wind soms snelheden tot 400 km/h en meer. Dat was bijvoorbeeld het geval op 8 en 9 januari 2015. Vliegtuigen die van west naar oost vliegen (bvb. van Amerika naar Europa) zoeken die straalstroom op omdat ze dan sneller (en dus goedkoper) de oversteek kunnen maken. Vlieg je in omgekeerde richting, dan doe je er goed aan de straalstroom te mijden.


Nog andere vragen?

Statistieken:
Online: 6
Vandaag: 130
Laatste week: 11.480
Pagina's: 25.254.217
sinds 15 aug 2010